Ελληνικά » Προφίλ

Προφίλ του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1996 (Π.Δ. 270/24-8-1996) από τον Καθηγητή Λυκούργο Λιαρόπουλο και είναι ένας από τους ελάχιστους πανεπιστημιακούς φορείς στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πολιτικής Υγείας, της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Αξιολόγησης των Υπηρεσιών Υγείας. Το Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Από το 2011, Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου.

 

Δραστηριότητες του εργαστηρίου


  • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα στον χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
  • Εκπόνηση  μελετών κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας.
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της Ποιότητας, της Παραγωγικότητας και της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Υγείας.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.
  • Εναρμόνιση της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα με τη διεθνή εμπειρία.
  • Παροχή στατιστικών δεδομένων και αναλύσεων πολιτικής υγείας σε διεθνείς οργανισμούς.
  • Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, όπως ο ΟΟΣΑ, EUROSTAT, το LSE, το BASYS κ.ά.
  • Εκπαίδευση διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών και η συμμετοχή τους στην έρευνα.

 

Αναλυτικό Προφίλ