Ελληνικά » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν ή συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής:

  • Διεθνή Συστήματα Υγείας
  • Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Ηγεσία
  • Οικονομική του Τομέα Υγείας
  • Μεθοδολογία της Έρευνας
  • Πρακτική Άσκηση μέσω εφαρμογών e-learning

 

Επίσης, τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν ή συμμετέχουν στη διδασκαλία των εξής μαθημάτων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Οικονομικά της Υγείας
  • Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
  • Μεθοδολογία της Έρευνας